Kancelaria


   Kancelaria Adwokacka dra hab. Macieja Rakowskiego świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców.

   Maciej Rakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1995 r.) i doktorem nauk prawnych (2001 r.). Zajmuje się naukowo historią państwa i prawa, w szczególności dziejami ustroju Włoch, prawem wyborczym i parlamentaryzmem. Od 1994 r. nieprzerwanie zasiada w łódzkiej Radzie Miejskiej. Jego hobby to bieganie – należy do najszybszych i najbardziej doświadczonych łódzkich maratończyków.

   Od 2000 r. Maciej Rakowski wykonuje zawód adwokata. Prowadzi indywidualną kancelarię w Łodzi przy ul. Zachodniej 59 lok. 1. Jest aktywny w samorządzie adwokackim – od lat przewodniczy Zgromadzeniom Izby Adwokackiej, zasiadał też w prezydium Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2010 r. Został wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

   Adwokat dr Maciej Rakowski udziela pomocy prawnej prowadząc sprawy w postępowaniu sądowym i wykonawczym, a także w formie porad, wydawania opinii prawnych, udziału w negocjacjach oraz stałej obsług przedsiębiorstw.

   Kancelaria świadczy pomoc prawną w językach: angielskim, włoskim i rosyjskim.                                                                                                                                                                                                                                                .

  Adw. dr Maciej Rakowski prowadzi:

– sprawy karne:

 • w postępowaniu przygotowawczym

 • przed sądem (w szczególności sprawy dotyczące wypadków drogowych)

 • w postępowaniu wykonawczym

 • w postępowaniu kasacyjnym

– sprawy cywilne, w tym:

 • sprawy o zapłatę

 • spraw odszkodowawcze

 • sprawy spadkowe

 • sprawy dotyczące nieruchomości

– sprawy rodzinne, w tym:

 • sprawy o rozwód

 • sprawy o alimenty

 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej

 • sprawy o podział majątku

– sprawy pracownicze

– inne – specjalizuje się w postępowaniach w trybie wyborczym                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                             .

   Zadaniem adwokata jest udzielanie pomocy prawnej. W mojej kancelarii współpraca z Klientami opiera się o zasady partnerstwa, przejrzystości działań, solidności i skuteczności. Wielką wagę przywiązuję do utrzymania wysokiego merytorycznego poziomu podejmowanych działań i jednocześnie do postępowania tylko zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantującymi prawa osoby korzystającej z pomocy prawnej.

   Nie jestem prawnikiem dążącym za wszelką cenę do przyjęcia sprawy i uzyskania wynagrodzenia, nawet wbrew interesowi Klienta. Wielokrotnie ograniczam się do udzielenia porady, w której wskazuję na zbyt duże ryzyko i koszty związane z wytaczaniem powództwa. Rozumiem też doskonale, że w niektórych sprawach, np. rodzinnych, od sądowej batalii znacznie ważniejsze jest wypracowanie sensownego porozumienia. Jeśli jednak podejmuję się prowadzenia sprawy, czynię to z najwyższą starannością i zgodnie z całą posiadaną wiedzą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         Adw. Maciej Rakowski

after you pass your first qualifying microsoft certification exam, you are deemed a microsoft certified professional (mcp). ccnp switch 300-115 dumps download the latest 300-135 exam questions and answers 300-135 pdf files to pass the cisco 300-135 ccnp routing and switching exam. tshoot 300-135 pdf exam specifications and advice; past exams and examination reports; other information for vce it applications.300-101 questions pdf 100% free real updated practice test pdf questions & oracle certification training courses to pass your exam quickly & confidently.200-125 ccna pdf a boy from coventry has become the youngest computer specialist in the world. ayan qureshi is now a microsoft certified professional after passing the tech giant’s exam when he was just five years old.ccie 400-101 dumps pdf now download (click) the corresponding marking scheme.