Adwokat


Dr hab. Maciej Rakowski jest adwokatem prowadzącym indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi, zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi, z zakresu prawa pracy, a także obsługą przedsiębiorców. Za działalność w samorządzie adwokackim został nagrodzony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Adw. Maciej Rakowski jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego zatrudnionym w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, kieruje Zakładem Badań nad Rozwojem Administracji i Prawa.

Studia prawnicze ukończył w 1995 r. i w tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji. W 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1861-1923”, która następnie została opublikowana jako monografia nakładem Wydawnictwa Sejmowego. W 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii „System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej” (Wydawnictwo Sejmowe 2016).

Od 1994 r. adwokat Maciej Rakowski jest radnym Rady Miejskiej w Łodzi (sześciokrotnie został wybrany w okręgu wyborczym na Bałutach). W latach 1998-2002 r. był wiceprzewodniczącym Rady, 2011-2014 przewodniczącym Komisji Ładu – Prawnego, obecnie przewodniczy Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Nie jest członkiem żadnej partii politycznej, jako radny należy do Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Ukończył ponad pięćdziesiąt maratonów na pięciu kontynentach, trzykrotnie zajmując 3. miejsce, z rekordem życiowym 2.57:57 (Łódź 2012). Jest założycielem Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź” i organizatorem zawodów biegowych – m.in. Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego oraz Sztafetowego Maratonu Szakala. Jako korespondent współpracuje z miesięcznikiem „Bieganie”. Uczestniczył w kilku wyprawach wysokogórskich (m. in. Andy, Pamir, Góry Księżycowe).

after you pass your first qualifying microsoft certification exam, you are deemed a microsoft certified professional (mcp). ccnp switch 300-115 dumps download the latest 300-135 exam questions and answers 300-135 pdf files to pass the cisco 300-135 ccnp routing and switching exam. tshoot 300-135 pdf exam specifications and advice; past exams and examination reports; other information for vce it applications.300-101 questions pdf 100% free real updated practice test pdf questions & oracle certification training courses to pass your exam quickly & confidently.200-125 ccna pdf a boy from coventry has become the youngest computer specialist in the world. ayan qureshi is now a microsoft certified professional after passing the tech giant’s exam when he was just five years old.ccie 400-101 dumps pdf now download (click) the corresponding marking scheme.