Sekretariat – zakres udzielanych informacji


Sekretariatem Kancelarii kieruje mgr Katarzyna Balińska

 

Telefonicznie (+48426330018) bądź drogą mailową (adw-rakowski@o2.pl) w Sekretariacie można uzyskać informacje na temat aktualnie prowadzonych spraw, m.in.:

 

  1. o złożonych w sprawie pismach,
  2. o stanie rozliczeń z mec. Rakowskim,
  3. o wysokości opłat sądowych i skarbowych,
  4. o aktualnym terminarzu mec. Rakowskiego,
  5. o doręczonych do Kancelarii pismach stron przeciwnych oraz sądowych
  6. wszelkie inne informacje dotyczące sprawy (zamówienie akt do czytelni, terminy sądowe, wydawanie odpisów, aktualne informacje dot. spraw – np. stan doręczeń pism) można uzyskać w Biurach Obsługi Interesanta właściwych Sądów.

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
https://www.lodz.sr.gov.pl/
Biuro Obsługi Interesanta:
zapytania, prośby o zamówienie akt do czytelni oraz odpisów orzeczeń
email: boi@lodz.sr.gov.plAl. Kościuszki 107/109,
90-928 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Numer do czytelni akt: 42 66 40 997ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Numer do czytelni akt: 42 67 76 492

 

Księgi wieczyste:ul. Pomorska 21
90-202 Łódź
Adres do korespondencji:
ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź

 

Krajowy Rejestr Sądowy:
ul. Pomorska 37
90-203 Łódź
Adres do korespondencji:
Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Numer do czytelni akt: 42 66 46 238

 

Konta bankowe:
wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję itp.
57 1010 1371 0005 3422 3100 0000

zaliczki na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.
24 1130 1163 0014 7116 3320 0003

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

http://www.widzew.sr.gov.pl/

Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-47-47 – BOI

Budynek przy ul.Kopcińskiego 56

ul.Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel.: (+48) (42) 677-95-64 – BOI

 

Konta bankowe:
Wpisy sądowe, grzywny:
NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000
Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego:
NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000

 

Sąd Okręgowy w Łodzi
http://www.lodz.so.gov.pl/

Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
tel. 42 68 50 400 – BOI
e-mail: boi@lodz.so.gov.pl

Konta bankowe:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
66101013710004042231000000
Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza, mediatora)
06101013710004041398000000

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi
http://www.lodz.sa.gov.pl/

ul. G. Narutowicza 64
90-136 Łódź

Tel.: +48 42 68 50 696
Fax: +48 42 20 91 172
e-mail: boi@lodz.sa.gov.pl

Opłaty w sprawach cywilnych:
http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/15/8/7/355_oplaty_sprawy_cywilne.pdf

Opłaty w sprawach karnych:
http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/15/8/7/503_oplaty_sprawy_karne.pdf

Opłaty w sprwach pracy i ubezpieczeń społecznych:
http://www.lodz.sa.gov.pl/upload/f/15/8/7/328_oplaty_sprawy_pracy_i_ubezp._spol._.pdf